Soal Online

Tamansiswa Boja

SOAL ONLINE TH 2020/2021

Selamat Datang

Selamat datang siswa…

SMP TAMANSISWA

PENILAIAN AKHIR SEMESTER GASAL

PENILAIAN TENGAH SEMESTER GASAL

PRA UJIAN SEKOLAH

UJIAN SEKOLAH

PENILAIAN AKHIR TAHUN

SMK TAMANSISWA

PENILAIAN AKHIR SEMESTER GASAL

PENILAIAN TENGAH SEMESTER GASAL

PRA UJIAN SEKOLAH

UJIAN SEKOLAH

PENILAIAN AKHIR TAHUN

ARSIP

PENILAIAN TENGAH SEMESETER GASAL (PTS)

SMK TAMAN SISWA BOJA TH 2020/2021

(21-28 SEPTEMBER 2020)

PENILAIAN TENGAH SEMESETER GASAL (PTS)

SMP TAMAN SISWA BOJA TH 2020/2021

(21-26 SEPTEMBER 2020)

“Ing Ngarsa Sung Tuladha,
Ing Madya Mangun Karsa,
Tut Wuri Handayani”