Struktur Organisasi

SMK Tamansiswa Boja

“Ing Ngarsa Sung Tuladha,
Ing Madya Mangun Karsa,
Tut Wuri Handayani”